OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTÍ K PROSPERITĚ STÁTU

   adresa:  Kosoř 1
                252 26  Třebotov

   telefon: 257 913 199
                731 956 636
   email:   info@lideapolitika.cz
Přidejte se k nám,
vyplňte si přihlášku


Deklarace zakladatelů
politického hnutí
Lidé a Politika

 

Lidé A Politika

Ke stažení

LIDÉ A POLITIKA: NADĚJE NA ZDRAVÝ ROZUM V ČESKÉ POLITICE

Praha, 27. listopadu 2008 -  Ministerstvem vnitra České republiky byla dnešního dne oficiálně zaregistrována nová politická strana Lidé a Politika.  Při znalosti českého politického prostředí a vědomí toho, že v České republice již existuje na 140 politických subjektů, by to nebyla nijak převratná zpráva.

ALE!

Lidé a Politika jako jediná přináší do české politiky neideologická praktická řešení systémových chyb stávajícího politického modelu, přežívajícího od roku 1990. Přináší tolik potřebnou koncepční vizi která, i když byla všemi obyvateli bezprostředně po listopadu 1989 očekávána, v novodobé politice České republiky nikdy nebyla přítomna.

Samotné registraci předcházela doba přibližně 2,5 roku, v průběhu které se celý systém LAP, tvořil prakticky od nuly. Na úplném začátku stála myšlenka současného předsedy LAP Jiřího Michaličky, který vycházel z potřeby změnit systém, který ač plný krásných proklamací o nové budoucnosti a svébytnosti České republiky a jejích obyvatel, sklouznul do bezprávní formy státu velice silně se opírající nejen o svou totalitní minulost, ale i o totalitní myšlení představitelů České republiky po roce 1990.


Jiří Michalička k tomu dodává: „Rozhodli jsme se celý nový systém politického řízení státu opřít o masovou podporu obyvatel, kdy vycházíme z toho, že politika a lidé jsou nerozlučné součásti systému, který má především sloužit lidem, coby „akcionářům“ státu. Politika bez lidí nemůže existovat. Abychom dosáhli masové podpory, je třeba skutečně nabídnout řešení každodenních problémů obyvatel, a ne jen vymýšlet zástupné problémy, jejichž řešení je pak občanům nuceno. Pro masovou podporu je také samozřejmě třeba rozsáhlá a stabilní členská základna, kterou kromě prakticky zajímavého programu chceme získat zapálením obyvatel České republiky pro politiku a jejich budoucnost sdílením myšlenek a cílů LAP systémem „ z kamaráda na kamaráda“.  Nechceme být pouze další politickou stranou, ale chceme být hnutím většiny“.

K náboru členů nové politické strany Lidé a Politika Jiří Michalička dále řekl:  „Systém oslovování nových sympatizantů a členů „z kamaráda na kamaráda“ jsme si už sami v malém vyzkoušeli nejen při sběru 1.000 podpisů pod petici žádající vznik LAP. Kromě oslovování kamarádů, kolegů, známých a rodinných příslušníků, jsme také zorganizovali podpisové akce, kdy jsme na ulici s pomocí studentek oslovovali neznámé lidi. Reakce, kterých jsme byli během celého sběru svědky, nás jenom utvrdili v tom, že čas pro politickou stranu Lidé a Politika nastal a lidi myšlenka a cíle zaujmou a nadchnou“.

Politická strana Lidé A Politika první kongres

Ke stažení

POLITICKÁ STRANA LIDÉ A POLITIKA MÁ PO SVÉM HISTORICKY PRVNÍM KONGRESU SVÉ OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELE

Praha, 7. ledna 2009 -  Zakládající členové politické strany Lidé a Politika se dnes sešli na svém ustavujícím kongresu v salónku hotelu Santini Residence v Praze na Malé Straně. Byl tak z pohledu zákonných povinností splněn poslední bod registračního procesu, který z LAP dělá plnohodnotný politický subjekt v České republice.
 
Volby oficiálních představitelů LAP proběhly v rámci ustavujícího kongresu dle Stanov LAP. Ve velmi mladé historii politické strany byl jejím prvním předsedou všemi zúčastněnými zvolen Jiří Michalička, který je sám zakladatelem a původním autorem myšlenky politické strany LAP. Na pozice 1. místopředsedy byl zvolen  druhý ze zakladatelů LAP, Zdeněk Slivoň. Kromě obsazení kontrolní a dozorčí komise, byly také přítomnými členy schváleny rozpočet strany a její politický program.

Po skončení ustavujícího kongresu čerstvě zvolený předseda LAP Jiří Michalička řekl: „Jsem rád, že se nám úspěšně společnými silami podařilo dotáhnout celý registrační proces do konce. Od dnešního dne začínáme plně pracovat pro občany České republiky tak, abychom naplnili cíle a vize LAP a samozřejmě jejich prostřednictvím i jejich očekávání. Prvním ostrým startem pro nás jsou letošní volby do Evropského parlamentu. Poté bude hlavní nápor činnosti věnován volbám do poslanecké sněmovny ČR, které proběhnou o rok později než ty evropské. Náš projekt opětovného zavedení pořádku, odbornosti, slušnosti a zodpovědnosti do české politiky je, jak si jistě dokážete představit, obrovský a tak nás čeká spousta práce, na kterou se všichni těšíme stejně tak, jako na nové členy a sympatizanty“.

Klub Podnikatelů